Расписание занятий художественного отделения

                                 Преподаватель: Румянцев Сергей Александрович

Снимок_экрана_7.pngСнимок_экрана_8.png

                                      Преподаватель: Пригунова Тамара Викторовна

Снимок_экрана_5.png

                                     Преподаватель: Суятина Татьяна Александовна

Снимок_экрана_9.pngСнимок_экрана_10.png

                                        Преподаватель: Якушина Тамара Ивановна

Снимок_экрана_11.pngСнимок_экрана_12.pnghttp://www.karakyli.ru/2014/10/28/zhelannica-kukla/

https://vashobereg.ru/kukly/zhelannitsahttps://kopilkaurokov.ru/vsemUchitelam/presentacii/priezientatsiia-vidy-ornamienta

http://www.karakyli.ru/2014/10/28/zhelannica-kukla/
https://vashobereg.ru/kukly/zhelannitsa

                                                 Преподаватель: Якушина Тамара Ивановна

Снимок_экрана_13.pngСнимок_экрана_14.png

https://www.perunica.ru/chistiy_ist/937-mezenskaya-rospis-simvolika-uzora-yelementy.html

https://materialyinfo.ru/kolerovka-kraski/

http://www.historie.ru/civilizacii/drevnyaya-greciya/76-istoriya-drevney-grei.html

https://www.perunica.ru/chistiy_ist/937-mezenskaya-rospis-simvolika-uzora-yelementy.html

                                        Преподаватель: Галицкая Ульяна Геннадьевна

Снимок_экрана_16.png

 

                                             Расписание занятий на период дистанционного обучения

                                                          (20 апреля 2020г. -  мая 2020г.)

                                             Преподаватель: Румянцев Сергей Александрович

Снимок_экрана_40.pngСнимок_экрана_41.pngСнимок_экрана_42.png

Снимок_экрана_90.pngСнимок_экрана_91.pngСнимок_экрана_92.png

Снимок_экрана_165.pngСнимок_экрана_166.pngСнимок_экрана_167.png

Снимок_экрана_189.pngСнимок_экрана_190.pngСнимок_экрана_191.pngСнимок_экрана_192.pngСнимок_экрана_255.pngСнимок_экрана_256.pngСнимок_экрана_257.png

                                           Преподаватель: Пригунова Тамара Викторовна

Снимок_экрана_43.png

Снимок_экрана_89.png

Снимок_экрана_155.png

Снимок_экрана_211.pngСнимок_экрана_241.png

                                                Преподаватель: Якушина Тамара Ивановна

Снимок_экрана_44.pngСнимок_экрана_45.pngСнимок_экрана_46.png

https://lectoroom.ru/courses/basicdrawing-flow

http://www.karakyli.ru/2014/10/28/zhelannica-kukla/

https://vashobereg.ru/kukly/zhelannitsa

http://www.karakyli.ru/2014/10/28/zhelannica-kukla/

https://vashobereg.ru/kukly/zhelannitsa

 Снимок_экрана_47.png  Снимок_экрана_48.png

https://www.perunica.ru/chistiy_ist/937-mezenskaya-rospis-simvolika-uzora-yelementy.html

https://arzamas.academy/materials/1074

https://arzamas.academy/courses/36

Снимок_экрана_100.pngСнимок_экрана_101.png

Снимок_экрана_102.pngСнимок_экрана_103.pngСнимок_экрана_131.pnghttps://resh.edu.ru/subject/lesson/7825/start/276920/

Снимок_экрана_132.pnghttps://www.youtube.com/watch?v=t9g7Ne9NM8g

Снимок_экрана_203.pngСнимок_экрана_204.png

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7827/start/276982/

Снимок_экрана_205.pngСнимок_экрана_206.png

https://arzamas.academy/courses/36/1

Снимок_экрана_272.pngСнимок_экрана_273.png

Среда - https://masteridelo.ru/remeslo/rukodelie-i-tvorchestvo/rospis/istoriya-polhov-majdanskoj-rospisi-tehnologiya-sozdaniya.html

Пятница - https://resh.edu.ru/subject/lesson/7827/start/276982/

Суббота - https://masteridelo.ru/remeslo/rukodelie-i-tvorchestvo/rospis/istoriya-polhov-majdanskoj-rospisi-tehnologiya-sozdaniya.html

Снимок_экрана_274.pngСнимок_экрана_275.png

Среда - https://www.youtube.com/watch?v=dt8Eq4y7XYo

Пятница - https://arzamas.academy/courses/36/1

Суббота - https://www.youtube.com/watch?v=dt8Eq4y7XYo

                                   Преподаватель: Суятина Татьяна Александовна

Снимок_экрана_78.pngСнимок_экрана_79.png

Снимок_экрана_119.png              Снимок_экрана_120.png                               Снимок_экрана_133.pngСнимок_экрана_134.png

Снимок_экрана_207.png

Снимок_экрана_248.pngСнимок_экрана_249.png

                                             Преподаватель: Галицкая Ульяна Геннадьевна

Снимок_экрана_80.pngСнимок_экрана_81.png

Снимок_экрана_123.pngСнимок_экрана_124.pngСнимок_экрана_168.pngСнимок_экрана_169.png

Снимок_экрана_208.pngСнимок_экрана_209.png

Снимок_экрана_237.pngСнимок_экрана_238.pngСнимок_экрана_239.pngСнимок_экрана_240.png